Stå ikke alene i det juridiske virvar, en skilsmisse udløser

Nemt er det at blive forvirret over de regler, der gælder for skilte forældre i forhold til deres barn. For selvom begge har forældremyndighed, er det kun én af forældrene, der er bopælsforælder, og kun én af forældrene er samværsforælder. Når du skilles, så foregår det tekniske i første instans hos Familieretshuset, som der for et par år siden overtog familieretlige funktioner fra Statsforvaltningen.

Men hvordan får du viden om, hvilken proces så venter dig? Svaret er, at du får rådgivning.

Få hjælp til skilsmisse i Familieretshuset

Inde på foraeldremyndighed.dk kan du bl.a. få hjælp til skilsmisse i Familieretshuset og blive sat ind i, hvordan Familieretshuset behandler sager om skilsmisse. Fx kan du ved at tage fat i eksperter inde på foraeldremyndighed.dk få indsigt, hvordan en skilsmissesag behandles, når at det kun er én ægtefælle, der anmoder om skilsmisse, og når at ægtefæller har hjemmeboende børn under 18 år.

Skal du stå med regningen for advokathjælp selv?

Måske kan du få fri proces eller i hvert fald få noget af udgiften til advokater specialiseret i familieret dækket af dit forsikringsselskab. Og det kan også være, at det er staten, der betaler regningen, hvis dit indtægtsgrundlag er beskedent – dog kun til den del af sagen, der kører i Familieretten, hvilket ikke er det samme som Familieretshuset. Familieretten er en egentlig domstol, hvis domme binder.

Kan du få fri proces i Familieretten?

Med fri proces bliver det økonomisk overkommeligt at troppe op i Familieretten, hvis ikke du og din tidligere partner nåede til enighed allerede i Familieretshuset om fx samvær. Dog er det klogt, at du – sammen med en ekspert – sætter dig ordentligt ind i dine muligheder for fri proces. For du kan fx ikke få fri proces til en sag i Familieretten, som er afgjort før. Altså hvor en dom allerede foreligger.