Fokus på forældreskab

forældreskab

Forældreskab kan være en svær størrelse, og mange tvivler på, om de gør det godt som forældre.

Der findes meget information om emnet forældre og forældreskab. Blandt andet artikler, podcast og forskning. Og ikke al forskning giver ro i maven på forældrene. Forældreskabet har også ændret sig markant de seneste år, og er også stadig i foranderlighed. Sommetider spænder den personlige erfaring med forældreskab ikke godt overens med videnskaben om forældreskab. Og det kan være med til at gøre nogle nervøse for, om deres egne metoder er gode nok. Omvendt kan det også bekræfte andre i, at det de gør, er godt nok og i tråd med videnskaben.

Nogle af de begreber, som mange støder på i forbindelse med forældreskabet er begreber som curlingforældre og præstationsangst. Forældre skal på sin vis tage stilling til om de vil ”curle” børnene eller ej.

Det kan være svært for forældre at finde sig til rette i deres forældreskab.

Forældresamtaler og det gode forældreskab

Hos PsykologCenter Aarhus tilbyder de forældresamtaler. Det er henvendt forældre, der oplever frustration og usikkerhed i forhold til deres børn og deres eget forældreskab. For nogle forældre til børn, der har en diagnose, kan det være svært at vide, hvordan man hjælper barnet bedst. Mange får dårlig samvittighed, hvis de hæver stemmen eller sætter grænser for barnet. Hvis du som forælder ønsker rådgivning til din rolle som forælder, kan du få familierådgivning i form af forældresamtaler. Det er ganske mange forældre, der har det på denne måde, men det er ikke en rar følelse at have. Den sætter begrænsninger for mange.

Udfordringerne kan også bunde i, at du synes forældreskabet er hårdere, end du havde troet og regnet med. Der kræves simpelthen mere af dig, end du kunne forestille dig, da ansvaret er ubeskriveligt stort. Og det kan tære på mange.

Forældrerådgivning kan have fokus på barnets udvikling, eventuelle specifikke udfordringer, konflikter eller manglende tro på sig selv som forælder. Formålet og målet er altid en bedre tro på sig selv og en mere balanceret hverdag uden konflikter. At bryde de negative mønstre og finde løsninger på dem.

Supervision psykolog skaber klarhed og tryghed

For fagpersoner, som beskæftiger sig med forældreskab, følger de altid med den nylige forskning og udvikling på området. Formålet med supervision psykolog er at styrke de faglige kompetencer, som kommer de familier til gode, som fagpersonerne arbejder med. En supervision psykolog tilbyder både individuel supervision og gruppesupervision. Supervision psykolog kan være med til at skabe ro og klarhed omkring fagpersonen, der beskæftiger sig med forældreskab.

 

Supervision psykolog hjælper og afholder kurser for de fagpersoner der beskæftiger sig med:

  • Familiebehandling
  • Forældresamtaler
  • Forældrekompetenceundersøgelser

Formålet med denne type kurser ved supervision psykolog henvendt til fagpersoner er ligesom ved forældresamtalerne at styrke den enkeltes kompetencer og viden inden for området omhandlende forældreskabet.