Familieretshuset hjælper børnefamilier ved skilsmisse

En beslutning om skilsmisse er aldrig nem at træffe. Der er mange følelser involveret, og derfor kan situationen være vanskelig. Men det er (desværre) ikke kun dine følelser, du skal tage hånd om, når en skilsmisse indtræder. Ved en skilsmisse medfølger også en række juridiske og økonomiske konsekvenser, som der skal tages stilling til – både sammen og hver for sig. Er der børn i ægteskabet, kan der være endnu flere ting at tage stilling til; hvor børnene skal bo, hvilken skole eller børnehave skal børnene gå i mv. Der er heldigvis hjælp at hente i en sådan vanskelig situation. For det første kan der selvfølgelig antages en advokat. Er der uenigheder, så kan hver part antage sin egen advokat. Men det kan også sommetider give mening at antage en fælles advokat, som kan rådgive både juridisk og praktisk om, hvordan I kommer bedst videre i jeres situation. Du kan også få vejledning som børnefamilie i Familieretshuset i tilfælde af skilsmisse. Læs mere om Familieretshuset. I denne artikel skal vi kigge nærmere på, hvilke ting af praktisk, økonomisk og juridisk karakter, I skal tage stilling til i forbindelse med en skilsmisse – bemærk: Denne artikel er absolut ikke fyldestgørende og kan slet ikke være erstatning for juridisk rådgivning.

Hvordan skal formuen deles?

Som ægtefolk har I sikkert haft en række formueaktiver sammen: Hus, bil, lejlighed, sommerhus mv. Men selv hvis I har haft en skarp opdeling af, hvad der er dit, og hvad der er mit, skal der stadig (formentlig) ske en deling af jeres formue, ved mindre der er truffet andre bestemmelser om særeje ved fx ægtepagt eller fra tredjemand i forbindelse med gave elle arv. Når en formue skal deles, betyder det sådan set, at jeres formuer deles lige mellem jer. Så hvis den ene ægtefælle har en formue på kr. 2 mio., og den anden ægtefælle har en formue på kr. 0,5 mio., så går hver ægtefælle fra ægteskabet med kr. 1,25 mio. alt andet lige. Dette kaldes en formuedeling, og den sker som udgangspunkt efter princippet om ligedeling – altså at hver ægtefælle får lige meget med fra ægteskabet. Dette er et sæt regler, som man kan fravige ved fx at træffe bestemmelser om særeje i en ægtepagt. Har I ikke gjort det – og er visse aktiver ikke på anden vis blevet til særeje, fx ved bestemmelser herom truffet af tredjemand i forbindelse med arv eller gave – så skal formuen altså deles ligeligt mellem hver ægtefælle.