Få et bedre overblik over forældremyndighed

Ønsker du at blive klogere på, hvad forældremyndighed indebærer? Så er du kommet til det helt rigtige sted! I de nedenstående afsnit vil du nemlig blive præsenteret for, hvad forældremyndighed er, og ligeledes hvad man skal gøre, hvis man er uenig om, hvem der skal have forældremyndigheden.

Hvad er forældremyndighed?

Der findes to forskellige former for forældremyndighed. Der findes fælles forældremyndighed, og der findes ene forældremyndighed. Fælles forældremyndighed handler om, at I er fælles om at drage omsorg for barnet. I skal ydermere træffe beslutninger sammen, som vedrører barnet bedste.

Jeres primære opgave er at beskytte barnet, og sørge for at barnets behov altid bliver dækket. I har også et fælles ansvar for, hvad barnet skal hedde, hvor barnet skal bo, hvor barnet skal gå skole. I er fælles om alle de praktiske elementer. I bestemmer også, hvad barnet skal – og ikke skal.

Ene forældremyndighed betyder, at det kun er den ene forælder, der har ansvar for barnet. Der er aktuelt, hvis:

  • I selv har bestemt det

  • I har været i statsamtet, Statsforvaltningen eller Familieretshuset og indgået en aftale om det

  • Retten har besluttet, at én af jer skal have ene forældremyndighed

  • Moderen – ifølge lovgivningen – har forældremyndigheden alene

Hvad hvis der er uenighed?

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, er det første skridt at møde i statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan dog ikke træffe den endelige beslutning, hvorfor I skal i retten, hvor retten træffer en beslutning. Dette er noget, som Familieretsadvokaterne kan hjælpe jer med.

Det er vigtigt, at du er klædt ordenligt på, når det handler om en retssag om forældremyndigheden. Der er en masse praktiske elementer, der skal tages stilling til. Det er ydermere vigtigt, at du er indforstået med, hvad der skal ske i statsforvaltningen. Dette er også noget, som Familieretsadvokaterne kan hjælpe dig med.